Ulykken oppsto på glatte veier i inngangen til Hemtunnelen mellom Holmestrand og Tønsberg.

Elleve personbiler, en buss, to lastebiler og en tankvogn var involvert i kjedekollisjonen.

To personer ble sittende fastklemt. En i bussen og en i en av lastebilene. Skadeomfanget til disse personene er ukjent.

E18 var lenge stengt i begge retninger, men nordgående kjørefelt skal være åpnet. Sørgående retning blir stengt i flere timer fremover.