Regjeringspartiene ville egentlig heve grensen til 500 kroner, men etter forhandlingsrunden med Venstre og KrF blir den nye grensen 350 kroner, inkludert frakt og forsikringskostnader.

Håpet på mer

— Er det med frakt, så blir det ikke rare endringen, sier Randi Flesland, Forbrukerrådets direktør til Nettavisen.

Forbrukerrådet har lenge ønsket seg en økning av grensen, faktisk helt opp til 1.000 kroner.

— Det ble veldig mye mindre enn det vi hadde håpet. Når grensen økes så lite er det enda viktigere at det gjøres noe med fortollingsgebyret, sier hun videre.

500-kronersforslaget ble møtt med massiv kritikk fra varehandelen og Virke.

Skuffende

— Kritikken har tydeligvis gjort inntrykk, derfor er det skuffende at man lander på en slik mellomløsning. Selv om en grense på 350 er bedre enn 500, nullstilles ikke skadevirkningene av regjeringens forslag, sier samfunnspolitisk direktør i Virke, Harald J. Andersen i en pressemelding.

Virke vil ha en løsning som er forbrukervennlig og næringsvennlig, og mener svaret er å innføre moms fra første krone og gjøre det enkelt og gratis for forbruker å betale momsen.

— Virke mener at dette kan gjøres ved at tollmyndighetene oppretter en digital momsinnbetalingsløsning for forbruker. Dette må komme på plass, slik at det kan innføres en nullgrense allerede i revidert nasjonalbudsjett, sier Andersen.

Flertall

En fersk meningsmåling Forbrukerrådet har fått utført via Norstat, viser at forbrukerne ønsker at tollgrensen økes.

57 prosent er for å heve grensen for toll og avgiftsfri handel til 500 kroner, 24 prosent er imot - og 18 prosent har ingen mening.

På spørsmål om de ville handle mer fra utenlandske nettbutikker, svarte 45 prosent at de ikke trodde de ville handle mer over landegrensene på nettet, hvis grensen for avgiftsfri handel økes. 36 prosent mente de ville handle mer.

Nettbasert løsning

Venstre foreslo i sitt alternative statsbudsjett at grensen for tollfri import i første omgang heves til 350 kroner i 2015. Konsekvensene av en økning til 350 kroner skal evalueres før ytterligere heving er aktuelt, ifølge Venstres forslag.

Samtidig foreslo partiet at det bevilges 10 millioner kroner til Skatteetaten, slik at etaten kan etablere en nettbasert løsning for selvfortolling og innbetaling av moms og eventuell toll for forsendelser over 350 kroner.

Det vil i så fall bety at Postens gebyr -140 kroner i 2015 for forsendelser med en verdi mellom 200 og 1.000 kroner - i realiteten blir gjort overflødig.