Selv om regjeringen i statsbudsjettet økte bevilgningene til NVE med 40 millioner kroner til skred— og flomforebygging, er etterslepet så stort at det ikke er ledige midler, skriver Klassekampen.

— Vi har et etterslep i sikringsarbeidet som vi gjerne kunne ha forsert, men det er et politisk spørsmål, sier seksjonsleder Steinar Schanche i NVE.

NVE mener at behovet for sikringstiltak de neste 20 årene er nærmere 2,6 milliarder kroner.

Les også:

Tom kasse

Dersom flommene på Vestlandet skulle avdekke nye behov for sikring, noe som slike hendelser gjerne gjør, er kassa til NVE allerede tom.

— Noen mindre tiltak er det sikkert mulig å finne midler til, men store summer vil vi ha problemer med. Slike uforutsette hendelser er det vanskelig å finne midler til innenfor det normale årsbudsjettet, sier Schanche.

Skulle det være akutt behov for bistand for å hindre store skader under kriser, vil imidlertid NVE gi hjelp til tross for manglende budsjettdekning.

- I beste fall en spøk

I Dagsavisen går tidligere leder av Stoltenberg-regjeringens klimatilpasningsutvalg, Oddvar Flæte, ut mot regjeringens klimatilpasningstiltak.

I statsbudsjettet har nemlig Solberg-regjeringen satt av 2 millioner kroner i en midlertidig ordning for klimatilpasningstiltak i kommuner og fylkeskommuner.

— Hvis det hadde vært et par nuller bak det tallet hadde det begynt å bli interessant. Bevilgningen er i beste fall en spøk, sier han.

I rapporten til Klimatilpasningsutvalget - som ble lagt fram i 2010 - ble det advart om at det ville bli mer stormflo, skred og flom.

— Sånn sett er det vi opplever på Vestlandet nå ikke overraskende, sier Flæte.