Høyre tar kraftig selvkritikk etter statsbudsjettet og erkjenner at politikken var for lite gjennomtenkt.

Les kommentator Frøy Gudbrandsen: — For blått for folket

Høyre får 22 prosent og Arbeiderpartiet 42 prosent i meningsmålingen i desember, og som Respons har gjort for Bergens Tidende og Aftenposten. Forskyvningen mellom blokkene er betydelig. I forhold til novembermålingen mister de fire samarbeidspartiene, H, Frp, V og KrF, oppslutning. Mandatberegningen viser at Ap kan plukke hvilket sentrumsparti de vil, og ha flertall med alle.

For dårlig gjennomtenkt

Høyre mener budsjettkrangelen den siste måneden har kostet dyrt, og at det må få konsekvenser:

— Velgerne har ikke satt pris på det som har skjedd. Vi må ta lærdom av at alle fire partiene kommer svekket ut, sier Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland.

— Budsjettet bør være bedre forankret i de fire partiene. V og KrF bør involveres mer, hvis de ønsker det. De problematiske sidene ved budsjettet var for dårlig kommunisert og for dårlig gjennomtenkt.- Saken om de lengeværende asylbarna har vel heller ikke slått heldig ut for dere?

— Den har heller ikke vært god for oss. Når ting tar tid og det etableres usikkerhet, slår det negativt ut for alle parter, sier Helleland.

Opprørte velgere

Ap-leder Jonas Gahr Støre forklarer mye av Aps fremgang med regjeringens mislykkede politikk:

— Vi ser store utslag som en følge av regjeringens politikk. Velgerne er opprørte, eksempelvis på grunn av fordelingsprofil og at spillereglene og grunnprinsippene i arbeidsmiljøloven endres. Regjeringen har ønsket en politikk det ikke er flertall for på Stortinget eller i folket.

— I en slik situasjon ser vi at velgerne vender seg til Ap. De har tillit til at Ap har andre svar. Det er ikke minst viktig når vi nå står overfor store utfordringer og tøffe tak. På Vestlandet har arbeidsledigheten økt med 14 prosent og det er dramatisk, sier Jonas Gahr Støre.

— I månedene etter valget så vi en stabilitet i velgermassen, men nå er det borgerlige flertallet brutt, sier han. Støre vil ikke si noe om målingen peker mot spennende samarbeidsmuligheter etter valget i 2017, siden Ap nå er så store at de kan få flertall alene med ett sentrumsparti:

— Vi har en åpen holdning til alle partier utenfor regjeringen. Det inkluderer Miljøpartiet De Grønne, som vi også ønsker å bli bedre kjent med, sier Støre.

Sentrum er styrket

Nestlederen i KrFs stortingsgruppe, Hans Olav Syversen, sier målingen understreker at flertallet i norsk politikk ikke finnes i skjæringspunktet H/Frp, og at sentrumspartiene vil måtte utgjøre et flertall:

— Målingen viser et styrket sentrum. Det gir styrke til dem som lengter tilbake til tiden med Bondevik 1-regjeringen, sier Syversen.

— Betyr det at du også ser for deg et samarbeid med Sp?

— Politiske tyngdelover og avstand kan ikke oppheves, men man skal ikke undervurdere de mulighetene et styrket sentrum gir i norsk politikk, sier Syversen.

Ap mot sentrum

Hans Olav Syversen har også et råd til Ap om veien videre.

— De i Ap som snakker om valget i 2017, og som vil samarbeide bredere enn før og med sentrumspartiene, har fått vann på mølla.

Syversen er rimelig godt fornøyd med KrFs egen oppslutning i denne målingen, men sier den er en tankevekker for de fire samarbeidspartiene:

— Statsbudsjettet har ikke gitt noen gevinst, snarere tvert imot. Det bør føre til en gjennomgang av hvordan flertallet skal forvaltes videre. Målingen bekrefter også at de sakene vi kjempet for i forhandlingene, ble kjempet for på vegne av mange. Flere av sakene var det et bredt engasjement bak, sier Hans Olav Syversen.