Avdelingsleder Bjørn Busund ved gynekologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus slår overfor Vårt Land fast at fordelingen av diagnosen er ujevn, men han ønsker ikke å spekulere på årsaken.

Diagnosesystemet i Norge er vanskelig å bruke og mange diagnoser blir et tolkningsspørsmål, forklarer han. På prinsipielt grunnlag sier han at feilkoding kan få konsekvenser for fordeling av ressurser.

Overlege Susanne Albrechtsen ved Haukeland universitetssjukehus' kvinneklinikk avviser at Haukeland gjør feil med kodingen for å skaffe mer penger til sykehuset.

De store forskjellene henger sammen med at barselomsorgen ved Haukeland er annerledes enn i resten av landet, mener hun.

40 prosent av sykehusfinansieringen i Norge kommer via stykkprisfinansiering. Prinsippet går ut på at sykehus får betalt per behandling. Jo mer krevende behandling, desto mer penger får sykehuset.

Et barn som sliter med næringsinntak ga sykehuset i fjor 12.891 kroner. Et vanlig friskt barn ga sykehuset 6.075 kroner.

Dersom Haukeland hadde diagnostisert like få barn med manglende næringsinntak som i Oslo, ville sykehuset i Bergen ha fått 20 millioner kroner mindre fra staten i fjor.

912110.jpg
Helge Sunde (arkiv)