• ERFAREN: Rettspsykiater Jon Geir Høyersten. FOTO: SCANPIX

- Opplever det som dypt krenkende

Rettspsykiater mener Breivik ikke ønsker å bli vurdert som utilregnelig.