Oppdrettsgiganten, som blant annet jobber aktivt for å kjøpe seg opp i konkurrenten Cermaq, der staten er største eier, kan vokse seg enda større etter lovendringen, skriver Klassekampen.

I fjor ga ESA Marine Harvest rett i at de norske reglene for eierskap i fiskeoppdrettselskaper er i strid med EØS-reglene.

I henhold til dagens regler kan ikke ett selskap kontrollere mer enn 25 prosent av Norges oppdrettsfiskproduksjon. Både Marine Harvest og ESA mener dette kommer i konflikt med EØS-avtalens regler om retten til fri etablering.

Regjeringen har på sin side hevdet at havbruksnæringen står utenfor EØS-avtalen. Men etter dialog med ESA velger regjeringen nå å endre reglene. Det skjer ved at Stortinget endrer akvakulturloven slik at forskriftene om eierkontroll kan endres uten at Stortinget må gjøre et vedtak om dette.

Neste skritt for regjeringen er å endre selve eierkontrollforskriften, og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) har sendt ut på høring et forslag til ny forskrift som blant annet innebærer at prosentandelen for eierskap økes fra 25 til 40 prosent.

Marine Harvest har med sine 207 konsesjoner om lag 24 prosent av norsk produksjon av oppdrettsfisk, og er det eneste norske oppdrettsselskapet som er i nærheten av den nåværende 25-prosentgrensen.