Forslaget kommer fram i et notat fra den liberale tenketanken Civita som Dagsavisen har fått tilgang til.

I notatet heter det at det blir billigere å bruke au pairer enn hjemmehjelp eller omsorgsplass, skriver avisen.

En slik omdefinering av au pair-rollen har blitt populær i Irland, og organisasjonen Seniorsaken stiller seg ikke avvisende til forslaget.

— Hvis alternativet til sykehjem er å ansette en som kan bo hjemme hos deg, så er vi veldig positive, sier daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen.

Arbeidspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, er ikke like positiv.

— Dette er helt håpløst. Utfordringene i eldreomsorgen må man løse på en annen måte, ved å betale arbeidskraften det den er verdt, sier hun. Trettebergstuen mener forslaget bryter med intensjonen bak ordningen, som er kulturutveksling.

Heller ikke Kjersti Toppe fra Senterpartiet er positiv til ideen.

— Vi kan ikke basere eldreomsorgen på importert arbeidskraft, mener hun.