Følg Frps landsmøte

BT følger Fremskrittspartiets landsmøte denne helgen.

Sylvi Listhaug overtar som ny leder i Fremskrittspartiet denne helgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen /NTB

 • Atle Andersson

Denne helgen blir Sylvi Listhaug valgt til ny Frp-leder etter Siv Jensen som går av etter hele 15 år i sjefsstolen. Partiet vaker rundt 10 prosent i oppslutning, som er langt unna fordums storhet.

Blant sakene som er ventet å skape temperatur på landsmøtet, er særfordeler for elbil, kontantstøtte og vindkraft. Men et samlet parti vil skjerpe asylpolitikken.

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om Frps landsmøte? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • av NTB og Atle Andersson
  DEL
  Her er ti vedtak fra Frp-landsmøtet

  Her er noen av vedtakene som ble gjort på Fremskrittspartiets landsmøte denne helgen.

  • Beholde særfordelene for elbiler.
  • Det skal innføres momskompensasjon for investering i idrettsanlegg.
  • Serveringssteder skal selv få bestemme hvor lenge de vil ha skjenketid.
  • 17-åringer skal få ta førerkort på bil, og 15-åringer skal få kjøre moped under forutsetning av streng opplæring.
  • Begrense barnetrygden til maks fem barn per familie.
  • Beholde kontantstøtten.
  • * Etablering av rammeverk for offshore havbruk.
  • Foreldre som sender barn til utlandet mot deres vilje, skal straffeforfølges og fratas omsorgsretten og miste oppholdstillatelsen.
  • E-sport og gaming tas inn i programmet på lik linje med annen idrett.
  • Personer med godkjent fagbrev gis to studiepoeng.

 • av Atle Andersson
  DEL
  Avviser bompenger til rassikring
  Tokagjelet i Kvam er blitt stengt av ras en rekke ganger, som her i 2013. Frp vil ikke at bilister skal betale bompenger for å sikre skredutsatte veistrekninger.
  Tokagjelet i Kvam er blitt stengt av ras en rekke ganger, som her i 2013. Frp vil ikke at bilister skal betale bompenger for å sikre skredutsatte veistrekninger. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

  Vestland Frp vant frem på landsmøtet med en resolusjon som sier nei til bompenger for rassikringsprosjekter.

  Landsstyrets flertall ville ikke støtte resolusjonen. Begrunnelsen var at bompengemotstand allerede er forankret i partiprogrammet.

  Stortingsrepresentant Helge André Njåstad mente likevel at det er viktig for partiet å tydeliggjøre denne motstanden i forbindelse med rassikring, og vant avstemningen på landsmøtet.

  – Dette er viktig når vi skal ta tilbake velgerne som Bompengepartiet stjal fra oss ved siste valg, sa Njåstad.

  Også varaordfører i Kvam, Frode Nygård, argumenterte tungt mot bompenger til rassikring av veier, som Tokagjelet i Kvam.

  – Vi ber ikke om en gul midtstripe, men om tiltak som gjør at vi kan ferdes trygt på veiene, sa Nygård.

  teaser
  8. mai
  – Skal ikke betale for å unngå å få steiner i hodet
 • av NTB
  DEL
  Vil avvise asylsøkere på grensen
  Frp skjerper asylpolitikken under Sylvi Listhaugs ledelse.
  Frp skjerper asylpolitikken under Sylvi Listhaugs ledelse. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

  Fremskrittspartiets landsmøte går inn for å avvise asylsøkere på grensen og innføre dobbeltstraff for gjengkriminelle.

  En skjerpet politikk på både asyl- og strafferettsområdet ble vedtatt uten uenighet på Frps landsmøte søndag.

  Frp programfester blant annet et nytt asylsystem som vil gjøre det umulig for asylsøkere som kommer seg til grensen, å få opphold i Norge.

  Disse skal i stedet overføres til asylsentre i utlandet i såkalt «trygge tredjeland» som Norge skal inngå avtaler med. Hvilke disse er, er foreløpig ikke avklart.

  Frp går også inn for at kristne kvoteflyktninger skal prioriteres framfor andre.

  Frp vil også innføre dobbeltstraff for gjengkriminelle etter dansk modell.

 • av NTB
  DEL
  Frp vil beholde kontantstøtten

  Et forslag om å avvikle kontantstøtten ble grundig nedstemt på Fremskrittspartiets landsmøte søndag.

  Forslaget fra et mindretall i programkomiteen falt med 25 mot 75 prosent av stemmene.

  Fremskrittspartiets ungdom (FpU) er blant dem som mener at kontantstøtten har utspilt sin rolle og at man ikke bør betale folk for ikke å bruke velferdstjenester som barnehage.

  – Vi må tørre å se på velferdskutt. Velferdsstaten har gått fra å være et sikkerhetsnett til å bli et hoppeslott, argumenterte Herman Fåne i FpUs sentralstyre.

 • av NTB
  DEL
  Frp vil at 17-åringer skal få ta førerkort

  Fremskrittspartiets landsmøte har vedtatt å redusere aldersgrensen for ordinært førerkort på bil til 17 år.

  Et flertall på 57 prosent av landsmøtet gikk også inn for en dissens om å åpne for at 15-åringer skal få kjøre moped.

 • av NTB og Atle Andersson
  DEL
  Vil ha frislipp på skjenketider

  Frp vedtok med overveldende flertall at skjenkesteder selv skal kunne fastsette sine åpnings-, skjenke- og serveringstider.

  Et forslag om å fjerne formuesskatten helt ble også vedtatt med stort flertall.

  Andre vedtak på det heldigitale landsmøtet:

  • Staten bør ta halvparten av regningen til vedlikehold av fylkesveiene.
  • Et forslag om å innføre en karensdag i sykelønnsordningen ble avvist.
  • Partiet avviste også et forslag om å innføre en bemanningsnorm for sykehjem.
  • Et klart flertall sa nei til å fjerne særfordelene på elbiler.

  – Likebehandling av alle biler vil blant annet føre til at det også må betales moms på elbiler, påpekte Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad.

 • av Atle Andersson
  DEL
  Blankt nei til vindkraft på land
  Fremskrittspartiet sier prinsipielt nei til vindkraft på land.
  Fremskrittspartiet sier prinsipielt nei til vindkraft på land. Foto: Heiko Junge / NTB

  Fremskrittspartiet sier prinsipielt nei til vindkraftutbygging på land.

  Det ble klart etter en jevn avstemning på landsmøtet. Et flertall i landsstyret ønsket ikke å være så kategorisk mot vindkraftverk, men nådde ikke frem på landsmøtet.

  Ord som «miljøsvineri» ble brukt om vindkraft i debatten. Partiveteran Carl. I. Hagen tok også til orde for å avvise vindkraftverk på land.

  Fremskrittspartiet sier i programvedtaket at eventuelle vindkraftverk bare kan bygges etter en lokal folkeavstemning der folket i kommunen sier ja.

  Forslaget om si prinsipielt nei ble vedtatt med 54,8 prosent av stemmene til de 230 delegatene.

 • av Atle Andersson
  DEL
  MDG-byråd provosert over Listhaug
  MDG-politiker Katrine Nødtvedt er provosert over uttalelser fra Sylvi Listhaug om gatenavn-forslaget i Bergen.
  MDG-politiker Katrine Nødtvedt er provosert over uttalelser fra Sylvi Listhaug om gatenavn-forslaget i Bergen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

  MDG-byråd i Bergen, Katrine Nødtvedt, er provosert over uttalelser Frp-leder Sylvi Listhaug kom med i sin landsmøtetale søndag.

  Listhaug sa dette i talen:

  «Norge står i en verdikamp som bare har blitt verre de siste årene, og det er dessverre nok en gang Frp som er nødt til å sette foten ned for angrepene på våre verdier. I Bergen har vi sett et rødgrønt byråd som vil forby at nye gater skal oppkalles etter menn, i Oslo har vi sett aktivister og politikere ta til orde for å fjerne statuer Winston Churchill; mannen som var en av de viktigste bidragsyterne for å redde Norge fra nazistene».

  MDG-politiker Katrine Nødtvedt mener Listhaug med disse uttalelsene gjør kamp mot rasisme og for likestilling til en «verdikamp vi må stå imot».

  – Dette er en hån mot de som utsettes for uholdbar diskriminering, trakassering og vold i dagens Norge på grunn av sitt kjønn eller sin flerkulturelle bakgrunn, uttaler Nødtvedt, som er byråd for kultur, mangfold og likestilling.

 • av Atle Andersson
  DEL
  Listhaug: – MDG er som en vannmelon
  Sylvi Listhaug angrep rødgrønne partier for symbolske klimatiltak på landsmøtet søndag.
  Sylvi Listhaug angrep rødgrønne partier for symbolske klimatiltak på landsmøtet søndag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

  – Vi må ikke være naive. Korona-pandemien har gitt mange politikere smaken på å styre folks hverdagsliv, sa nyvalgt Frp-leder Sylvi Listhaug til Frp-landsmøtet søndag.

  Listhaug tok også et kraftig oppgjør med rødgrønne politikere som hun hevder forsøker å stemple Norge som et rasistisk land.

  – Vi hører om Ap-politikere som vil at folkevalgte skal kurses i «strukturell rasisme». Men det er ikke sant at Norge er et rasistisk samfunn. De som påstår dette, lever i en falsk virkelighet. Norge er verdens beste land å vokse opp i. Det er en grunn til at mange av de som flykter fra andre land, ønsker seg til Norge, sa Listhaug.

  I sin tale til landsmøtet, angrep også Listhaug det rødgrønne byrådet i Bergen som ikke lenger vil oppkalle gater etter menn. Hun beskrev også MDG som en vannmelon.

  – De er grønn utenpå, men rød på innsiden, sa Frp-lederen.

 • av Atle Andersson
  DEL
  Får likevel kvinner i sentralstyret

  Nyvalgt leder Sylvi Listhaug var foreslått som eneste kvinne i Fremskrittspartiets nye sentralstyre. Den manglende kjønnsbalansen preget opptakten til landsmøtet, men etter kampvotering er det klart at partiet likevel får kvinner i sentralstyret.

  Det skulle velges fire nye medlemmer av sentralstyret.

  Anni Skogmann fra Tromsø og Hayley Anita Henriksen fra Rogaland ble valgt.

  Christian Tybring-Gjedde (gjenvalg) og Truls Gihlemoen fikk også verv i sentralstyret.

  Per Willy Amundsen og Pål Morten Borgli trakk seg som kandidater.

 • av Atle Andersson
  DEL
  Søviknes: - Vi går inn i en ny epoke

  Terje Søviknes fra Os ble gjenvalgt som 2. nestleder i Frp på landsmøtet.

  Søviknes ble valgt enstemmig uten motkandidat.

  – Fremskrittspartiet går inn i en ny epoke, sa Søviknes og tilføyde at han ser frem til å jobbe sammen med nyvalgt leder Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen som 1. nestleder.

  – Vi utfyller hverandre på bakgrunn og kompetanse. Sammen skal vi gi alt for partiet som vi er så glad i, sa Søviknes.

 • av Atle Andersson
  DEL
  Listhaug valgt til Frp-leder
  Sylvi Listhaug ble valgt til ny partileder i Fremskrittspartiet.
  Sylvi Listhaug ble valgt til ny partileder i Fremskrittspartiet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

  Sylvi Listhaug ble enstemmig valgt til ny Frp-leder på landsmøtet lørdag ettermiddag.

  – En grepa dame fra Sunnmøre, sa valgkomiteens leder Frank Sve om Listhaug om den nye Frp-toppen.

  - Det har vært en utrolig reise fra melkebruket hjemme på Sunnmøre og frem til i dag, sa Listhaug.

  Fremskrittspartiet skal utfordre eliten og ekspertene, sa Listhaug.

  - Vi tør andre der andre tier. Fremskrittspartiet trengs mer enn noen gang, sa Listhaug.

  Hun overtar roret etter Siv Jensen, som har ledet partiet i 15 år.

  – Jeg vil gjøre alt som står i min makt å bygge partiet videre og bygge oppslutning, lovet Listhaug i sin takketale.

  44-åringen fra Ørskog på Sunnmøre er den andre kvinnen i rekken som blir leder i Fremskrittspartiet.

  Ketil Solvik-Olsen ble som ventet valgt til 1. nestleder.

  teaser
  8. mai
  Siv Jensen takka av med å tale seg gjennom Frps største hits
 • av NTB
  DEL
  Ber Frp-landsmøtet fjerne formuesskatten
  Stortingsrepresentant Helge André Njåstad sier flere bedrifter har blitt solgt til utlandet som følge av formuesskatten.
  Stortingsrepresentant Helge André Njåstad sier flere bedrifter har blitt solgt til utlandet som følge av formuesskatten. Foto: Gorm Kallestad/NTB (arkiv)

  Til tross for en regning på 15,4 milliarder kroner ber stortingsrepresentant Helge André Njåstad Fremskrittspartiet fjerne formuesskatten helt.

  Flertallet i landsstyret til Fremskrittspartiet går inn for å redusere og på sikt fjerne formuesskatten, men Njåstad ba lørdag partiet om at skatten, som årlig gir 15,4 milliarder i statskassen, fjernes med en gang.

  – Dette er en viktig sak for distriktene og en distriktspolitikk som virker, sa Njåstad da han la fram saken på landsmøtet.

  Han trakk fram at fjerning av formuesskatten ville styrke lokalt eierskap og beskytte flere lokale arbeidsplasser.

 • av Atle Andersson
  DEL
  Hagen vil ha Sp tilbake til borgerlig side
  Carl I. Hagen mener Senterpartiet beveger seg i riktig retning, og ønsker partiet velkommen tilbake til ikke-sosialistisk side.
  Carl I. Hagen mener Senterpartiet beveger seg i riktig retning, og ønsker partiet velkommen tilbake til ikke-sosialistisk side. Foto: NTB (Arkiv)

  Partiveteran Carl I. Hagen ønsker en tilnærming mellom Frp og Senterpartiet.

  – Vi må kjempe for å få Senterpartiet tilbake til ikke-sosialistisk side, sa Hagen i et innlegg på landsmøtet.

  Han oppfordret Fremskrittspartiets lokalpolitikere om å påvirke Sp-politikere landet rundt til å vende tilbake til den borgerlige fløyen.

  – Senterpartiet har beveget seg i vår retning i innvandringspolitikken. Ja, det er mange ulikheter, men også mange likheter mellom partiene, sa Hagen, og trakk frem Senterpartiets Ola Borten Moe.

  – Han snakker hele tiden som om han tilhører Frp, mens Marit Arnstad tilhører den venstrevridde delen av Senterpartiet, sa Hagen.

 • av Atle Andersson
  DEL
  Jensen: – Klimatiltak handler om kontroll av folk

  Siv Jensen anklaget de andre partiene for å dekke seg bak klimatiltak og utslippsreduksjoner når de foreslår stadig mer inngripende tiltak i folks hverdag.

  – Dette handler ikke om klimautslipp i det hele tatt. Det handler om å kontrollere oss, vår inntekt, vår adferd, vårt bevegelsesmønster, vår kreativitet og vår frihet, hevdet Jensen.

  – Kanskje mer enn noen gang behov for et sterkt Frp som kan avsløre dette og utfordre disse nye såkalte sannhetene, sa Jensen.

 • av Atle Andersson
  DEL
  Angrep venstresiden for lefling med «dødsskatten»
  Avtroppende Frp-leder tok et kraftig oppgjør med det hun kalte avgiftskåte politikere i de rødgrønne partiene.
  Avtroppende Frp-leder tok et kraftig oppgjør med det hun kalte avgiftskåte politikere i de rødgrønne partiene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

  Avtroppende Frp-leder Siv Jensen tok et kraftig oppgjør med venstresiden som hun sa vil gjeninnføre arveavgiften.

  – Vi har mye å være stolte over etter seks og et halvt år i regjering. I årevis kjempet vi for å fjerne den forhatte arveavgiften, eller dødsskatten som den også ble kalt. Hvorfor i alle dager skal staten tjene penger på dødsfall, sa Jensen under sin landsmøtetale lørdag formiddag.

  Ifølge Jensen rammer arveavgiften blindt, både fattig og rik.

  – Og hva gjør venstresiden nå? De lefler med å gjeninnføre dødsskatten. Dette må vi minne folk om, sa Jensen.

  Den avtroppende partilederen trakk også frem flere andre seire i hennes ledertid, som kampen for nordsjødykkerne, innføring av dyrepoliti og lavere bilavgifter.

 • av NTB
  DEL
  Siv Jensen – Kampen er ikke over
  Avtroppende Frp-leder Siv Jensen holder tale på Frps landsmøte lørdag formiddag.
  Avtroppende Frp-leder Siv Jensen holder tale på Frps landsmøte lørdag formiddag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

  Siv Jensen er stolt over alt hun har fått til som partileder for Fremskrittspartiet. Men kampen er langt fra over, advarer hun sine partifeller.

  – Behovet for et sterkt Fremskrittsparti er stort, og kampen må kjempes hver eneste dag, sa Jensen da hun for aller siste gang hilste et landsmøte som partileder lørdag.

  I talen listet hun opp alle Frps seire gjennom hennes 15 år som partileder, derav seks og et halvt år i regjering.

  – Jeg er stolt av at Fremskrittspartiet har kjempet og fått gjennomslag for flere omsorgsdager for foreldre, for større kompensasjon til bedriftene og utsettelse av skatter og avgifter, sa hun.

 • av NTB
  DEL
  Frp kan skjerpe regler for utkastelse

  Det kan bli enklere for Fremskrittspartiet å kaste ut medlemmer. Det kan bidra til å stagge uro i partiet, mener lokallag.

  Medlemmer som bryter partiets regler, skal heretter kunne kastes rett ut, ifølge et forslag til vedtektsendring som Frps landsstyre har godkjent.

  Vedtektsendringen skal behandles på partiets landsmøte lørdag, som åpner med Siv Jensens avskjedstale etter 15 år i Frps førersete.

  Med et pennestrøk fjernes dagens sanksjonsmuligheter som midlertidig utestengelse, å frata en person muligheten til å ta verv, eller å begrense retten til å delta på møter og arrangementer.

  I stedet bærer det altså rett ut.

  – Det handler rett og slett om å korte ned prosessen, sier Torbjørn Espelien i Bærum Frp, som står bak forslaget.

  teaser
  28. januar
  Kommentator Jens Kihl: «Kaoset i Bergen Frp har ingenting i ein rettssal å gjere»
 1. Venstre-veteranen Annemor vil stemme Rødt. Én sak har fått henne til å skifte parti.

 2. Rekordmåling for Rødt: – Dette er kjempestas

 3. Lysbakken med klima-åtvaring til Støre: – Blir det tynn suppe, så er vi i opposisjon

 4. «Vedum blir ikkje statsminister»

 5. Ny BT-måling: No har ho ingen å lage fleirtal med

 6. Vedum vil bli statsminister - utfordrar Støre

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent

Mest lest akkurat nå

 1. Ingen nye smittede i Bergen

 2. Mann og kvinne i 70-årene hentet opp fra Bjørnafjorden

 3. – Jeg har søkt om uteservering siden 2006. Argumentene deres henger ikke på greip.

 4. Lyderhorntunnelen var stengt

 5. – Dersom Ingebrigtsen skal sparkes, må det skje nå

 6. – Det å miste sin ektefelle er et enormt stort tap, det må oppleves for å forstå

BT anbefaler

Nå blir det kanal i Kanalveien

Store ting skjer på Mindemyren når Bybanen tar form.

LES SAKEN
 1. Valg 2021