Vedtaket kan vere ulovleg

Mogleg urimeleg forskjellsbehandling og saksbehandlingsfeil, meiner professor i kommunalrett, Jan Fridthjof Bernt om saka frå Solund.