Skandalepressen

Leserombudet i dag: Hva må pressen gjøre for å styrke folks tro på den etter skandalene i det siste?