Foreslår spesialetterforskere i alle voldtektssaker

Voldtekter blir dårligere etterforsket i distriktene enn i Bergen, mener bistandsadvokater. Nå foreslår Riksadvokatens voldtektsutvalg at spesialteam får ansvaret for alle voldtektssaker.