Svikt i kolmulefisket

Det verdifulle kolmulefisket er i ferd med å svikte.