Kinkig for fiskeri og oppdrett

Rådene fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet kan bli et kinkig problem for fiskeri- og oppdrettsnæringen.