Flere prostituerte får seg vanlig jobb

Prostituerte fra de nye EU-landene i øst har nå begynt å ta seg vanlige jobber i Norge.