- Psykisk sjukdom ikkje årsak til ME

Pasientar med kronisk utmattingssyndrom har ikkje fleire psykiske plager enn andre, viser ny doktorgrad.