Ingen ny Baneheia-rettssak

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avslår Baneheia-dømte Viggo Kristiansens krav om å få saken sin behandlet på nytt i retten.

Publisert Publisert
  • NTB
iconDenne artikkelen er over ti år gammel

Avgjørelsen var enstemmig og konkluderte med at det ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til frifinnelse.

Nye DNA-analyser bidrar ikke til å svekke bevisene mot Viggo Kristensen og kaster ikke et nytt lys over saken, fastslår kommisjonen.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har drøftet fem spørsmål i tilknytning til begjæringen fra Kristiansen om å få saken gjenopptatt.

Ingen beviser

Det ene er om det foreligger inhabilitet hos en dommer, det andre er om tjenestemenn i politiet eller andre aktører i saken har gjort seg skyldig i straffbare forhold med hensyn til saken.

Det tredje spørsmålet er om avgjørelsen eller saksbehandlingen er i strid med en folkerettslig regel som Norge er bundet av og dette er fastslått av en internasjonal domstol eller av FNs menneskerettskomité.

De to siste og viktigste spørsmålene er om det foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse eller vesentlig mildere straff og om det er særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig.

På samtlige punkter kommer en enstemmig kommisjon fram til at det ikke er grunnlag for gjenåpning.

Avviser alt

Det er ikke grunnlag for å fastslå at rettens administrator i tingretten var inhabil eller at det foreligger straffbare forhold fra tjenestemenn i politiet eller andre aktører i saken.

Det foreligger heller ingen avgjørelse fra en internasjonal domstol eller fra FNs menneskerettskomité om en avgjørelse er i strid med en folkerettslig regel som Norge er bundet av, mener kommisjonen.

Kommisjonen har til slutt foretatt en gjennomgang av det samlede bevismateriale som førte fram til den fellende dommen, for å ta stilling til om det foreligger særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig.

Kommisjonen har ikke funnet at det foreligger slike særlige forhold og har heller ikke funnet noe som støtter advokat Klomsæts teori om at Viggo Kristiansens meddomfelte kunne ha vært alene som gjerningsmann.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Viggo Kristiansen: – Jeg ble dømt på følelser

  2. Viggo Kristiansen vil på journalistkonferanse

  3. Baneheia-dømt vil ha ny rettssak