Ingen ny Baneheia-rettssak

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avslår Baneheia-dømte Viggo Kristiansens krav om å få saken sin behandlet på nytt i retten.