Tre mandat unna fleirtal

Stoltenberg-regjeringa har eit fleirtal ved stortingsvalet innan rekkevidde. Dei tre regjeringspartia manglar tre mandat på fleirtal.