Innvandrere skal kvoteres til jobber i staten

Regjeringen vil neste år sette i gang et forsøk med moderat kvotering av innvandrere ved ansettelser i tolv statlige etater.