Gamle krigere fyrer løs

Ukulturen brer om seg. Takhøyden er som et krypeloft. Omsorg er blitt fremmedord.