Slik fikk Oslo skikk på skolen

Mens bergenselevene stagnerer, har Oslo på få år fått landets flinkeste skolebarn. Det skjer selv om Oslo og Bergen bruker nesten like mye penger på undervisning.