- Ønsker seg ikke tilbake til tida før politireformen