Opptatt av klima? Utforsk disse lenkene...

Miljøheimevernet Bjerknessenteret Cicero FNs klimapanel Klimaløftet Norklima http://www.forskning.no/temaer/klima Miljøverndepartementet