Alvorlig datasvikt på sykehus

I løpet av kort tid har det inntruffet flere alvorlige svikt i IKT-systemene ved St. Olavs hospital i Trondheim.