Bergen vant hjernekampen

All nevrokirurgi bør samles ved Haukeland og ikke i Stavanger, konkluderer en ekspertgruppe.