Bevilger 345 millioner til Vestfold-tunnelene

Det skal bevilges 345 millioner kroner til opprydding og sikring av Hanekleivtunnelen og andre tunneler i Vestfold, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.