Sosialhjelp presser kommunene

Utgiftene til sosialhjelp stiger dramatisk i en rekke norske kommuner, viser en undersøkelse som NRK har gjennomført.