Fekk ikkje viljen sin

Justisminister Knut Storberget møtte motbør i regjeringa på hijab-framlegget, men tok ikkje konskvensen av det.