Eksplosjonsartet vekst for superdyre medisiner

Medisiner som koster mer enn 100.000 kroner per pakke kostet i fjor helsevesenet 631 millioner kroner. For syv år siden var tallet tre millioner kroner.

EKSPLOSJONSARTET: Apotekforeningens direktør for næringspolitikk, Oddbjørn Tysnes, har registret en voldsom økning på nye og kostbare medisiner. Hemmelige priser hindrer en åpen debatt om prioriteringer, mener han.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

De dyreste legemidlene hadde i fjor en gjennomsnittspris per pakning på 169.000 kroner.

– Det er en eksplosjonsartet økning, sier direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Oddbjørn Tysnes.

Spiser stadig mer av budsjettet

Apotekforeningen har regnet på utviklingen for nye og kostbare legemidler fra 2010 og til i dag.

Nå står under én prosent av legemidlene for 26 prosent av omsetningen. Det innebærer at legemidler som få pasienter bruker, legger beslag på en firedel av hele legemiddelbudsjettet i Norge. For syv år siden var tallet under ti prosent.

Apotekene har statistikk for all legemiddelomsetning, og de tar utgangspunkt i reelle, faktiske priser som tar hensyn til de fremforhandlede, hemmelige rabattene for legemidler.

Regjeringen og helseminister Bent Høie har bidratt til at det kan holdes hemmelig hva som betales for legemidler, enten det er nye legemidler, legemidler det inngis anbud for eller medisiner på blå resept.

Les også

Myndighetene bestemte brått at medisinkjøp for 20 milliarder kroner kan holdes hemmelig

Det er heller ikke lov å oppgi priser for enkeltpakninger, enkeltmedisin, eller opplysninger som kan brukes til å regne seg frem til slike priser.

Omsetning har økt med 18.673 prosent

Tallene viser at antall legemiddelpakninger med en pris på over 10.000 kroner har hatt en voldsom økning de siste syv årene

Her er omsetning for ulike pakninger:

  • Pakninger som koster mer enn 10.000 kroner har økt i omsetning fra 1,4 til seks milliarder kroner.
  • Pakninger som koster mer enn 50.000 kroner har økt i omsetning fra 59 millioner til 1,3 milliarder kroner.
  • Pakninger som koster mer enn 100.000 kroner har økt i omsetning fra 3 millioner til 631 millioner kroner.

Apotekforeningen opplyser at det ble solgt legemidler for 15,1 milliarder kroner i 2010, mot 23,1 milliarder kroner i 2017.

ÅPENHET: Apotekforeningen mener det hadde vært mest fornuftig om legemiddelpriser for enkeltpakninger ikke hadde vært hemmelige.

Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen mener den voldsomme økningen på dyre medisiner og at prisen per pakning skal holdes hemmelig, gjør det mye vanskeligere å ha en meningsfylt debatt om prioriteringer. Det blir mer alvorlig av at bruken av dyre legemidler øker så mye.

Støtter åpne priser

– Det blir også vanskelig med debatter om når en pasientgruppe, som vil ha tilgang til et nytt, dyrt legemiddel, får nei, mens en annen gruppe får ja. Nå vet man ikke hvordan den ene gruppen er prioritert i forhold til den andre gruppen. Vi har historisk sett hatt åpne debatter om prioritering. Nå mangler man mye av grunnlaget for den diskusjonen, sier Tysnes.

Han understreker at apotekene i Norge er vant til en åpen diskusjon.

– Det tror vi hadde vært mest fornuftig, sier han.

Tysnes viser til at legemiddelprisene i Norge er relativt lave.

– På grunn av hemmelige priser vil vi fremtiden ikke kunne vite noe om det. Spørsmålet er hva vi gjør nå vi ikke lenger har den kunnskapen, spør han.

Utviklingen skyter fart

– Hva forteller tallene deg?

– Mange nye legemidler har helt andre priser enn det nye legemidler hadde før. Det tas nå priser som var helt ukjent for bare få år siden, og det begynner å få et ganske stort omfang. Tallene forteller oss også at det blir flere og flere legemidler som er så dyre, men også at de brukes mer. Utviklingen fortsetter å skyte fart, sier Tysnes som understreker at apotekene ikke har noen egeninteresse av høye legemiddelpriser.

– Vi tjener omtrent det samme, enten pakningen er dyr eller billig. Vi har ikke noen insentiver for at det skal selges dyre pakninger, sier Oddvar Tysnes.

Publisert