Stortinget krever svar fra Høie om hemmelige medisinpriser

Ap slår fast at hemmelige priser skal være unntaket, og ikke hovedregelen. Helseminister Bent Høie må svare på flere spørsmål om saken.

MÅ SVARE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie blir avkrevd en rekke svar om sykehusforetakenes omfattende hemmelighold av legemiddelpriser.
  • Tron Strand
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Ap, SV og Sp varsler alle at de vil stille Helse- og omsorgsdepartementet spørsmål om de regionale helseforetakenes hemmelighold. Helseforetakene har avgjort at alle enkeltpriser på legemidler, og også den samlede budsjettkonsekvensen, skal holdes hemmelig.

Helseforetakene mener legemiddelpriser er forretningshemmeligheter som omfattes av lovbestemt taushetsplikt. Bakgrunnen er et krav fra legemiddelindustrien.

Les også

Hemmelige medisinpriser kan være lovstridig

Bestrider lovlighet

Bergens Tidende skrev onsdag at en rekke faginstanser bestrider lovligheten av hemmeligholdet. Det er avdekket gjennom en høringsrunde om en rapport laget av Sykehusinnkjøp HF. Rapporten dreier seg om hvordan hemmeligholdet skal gjennomføres i praksis.

Nå reagerer en rekke stortingspolitikere, ikke minst fordi Justisdepartementet, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet alle er kritiske til hemmeligholdet og sår tvil om lovligheten av det.

KREVER: Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, vil vite hvorfor innkjøp av legemidler til sykehusene må være omfattet av hemmelighold og taushetsplikt.

Ber om en grundig forklaring

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, sier Stortinget har vedtatt en rekke prioriteringskriterier. Her står åpenhet og gjennomsiktighet sentralt, ikke minst når det gjelder prisen på legemidler.

– Det er regjeringens og helseministerens oppgave å sørge for at det de regionale helseforetakene gjør er i tråd med Stortingets vedtak og loven.

– Dette må helseminister Bent Høie svare utfyllende på, siden han er helseforetakenes eier. Jeg ville spørre statsråden om en grundig forklaring på hvorfor alt av legemiddelinnkjøp i sykehusene må være hemmelig, sier Kjerkol.

Hemmelighold skal være unntaket

Hennes partikollega i helsekomiteen, Tellef Inge Mørland, understreker at Stortingets aksept av hemmelige priser i hovedsak gjelder nye og dyre legemidler som det ikke gjennomføres anbudsrunder for.

– Hemmelighold er unntaket – ikke regelen, sier han.

– Det er vanskelig å se at hemmeligholdet til sykehusforetakene er i tråd med det en samlet helse- og omsorgskomité har sluttet seg til på Stortinget når det gjelder legemiddelpriser og åpenhet, sier Mørland.

Vil ha omkamp

Senterpartiets Kjersti Toppe fremmet tidligere i år et forslag om åpenhet for legemiddelpriser, blant annet for helseforetakene. Det var bare SV og Sp som støttet forslaget, men en samlet komité slo fast at «det skal tilstrebes stor åpenhet i beslutningsprosessene».

MÅ OMGJØRES: Sps helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, vil ha omkamp om hemmelige priser og mener Stortinget, om nødvendig, må tvinge helseforetakene til åpenhet.

Nå varsler Toppe at hun vil fremme forslaget på nytt til høsten:

– Vi må ta en omkamp. Dette må rett og slett gjøres om. Hemmeligholdet hører rett og slett ikke hjemme her, og et samlet fagmiljø reiser seg jo mot et hemmelighold som ikke engang er tidsbegrenset, men varer inn i evigheten. Det er helt utrolig at det er gått gjennom.

– De regionale helseforetakene må snu, ellers så må Stortinget pålegge dem det, sier Toppe.

Også hun varsler at Bent Høie vil få spørsmål om saken:

– Jeg vil ha svar på hvordan Høie vurderer lovligheten av vedtaket og hva som er regjeringens vurdering av det som kommer frem. Det stilles jo spørsmål om lovligheten av vedtaket. Jeg lurer også på hvorfor Stortinget ikke ble informert om dette, da vi i april behandlet Sps forslag om åpenhet, sier Toppe.

Vil vite hvordan Høie følger opp

SVs fungerende helsepolitiske talsperson, Sheida Sangtarash, sier det er alvorlig om hemmelighold av legemiddelpriser betyr at pasientens rett til informasjon må vike.

– Pasientrettigheter må ikke gå på bekostning av legemiddelindustriens behov.

– Beskjeden fra Justisdepartementet er tydelig på at pasientenes rett til informasjon ikke uten videre kan vike. Helseforetakene må ta en ny vurdering av hvordan dette skal gjennomføres, sier Sangtarash.

Hun mener det ikke finnes gode grunner for at legemiddelprisene skal hemmeligholdes.

– SV vil stille skriftlig spørsmål til statsråd Bent Høie om hvordan han vil følge opp dette overfor helseforetakene, sier Sangtarash.

FÅR STØTTE: Jussprofessor Mads Andenæs har lenge hevdet at det ikke finnes rettslig grunnlag for hemmelighold. Nå konstaterer han at Justisdepartementet er av samme oppfatning.

Bryter med sentrale prinsipper

Jussprofessor Mads Andenæs har tidligere, på oppdrag fra og i samarbeid med Helsedirektoratet, skrevet en utredning om hemmelighold. Da var konklusjonen at det ikke er rettslig grunnlag for hemmeligholdet. Nå konstaterer han at Justisdepartementet har samme syn.

– Hemmelighold er imot vår alminnelige forvaltningsrett, og Justisdepartementet peker på en viktig side av dette. Det er dessuten i skarp konflikt med systemet i vårt helsevesen med pasientretter og en særlig grad av åpenhet, sier Andenæs.

Publisert
  1. Bent Høie
  2. Justisdepartementet
  3. Legemiddelindustrien
  4. Tellef Inge Mørland
  5. Helsedirektoratet

Les mer om dette temaet

  1. Hemmelige medisinpriser kan være lovstridig

  2. Myndighetene bestemte brått at medisinkjøp for 20 milliarder kroner kan holdes hemmelig

  3. Åpenhet om medisinprisene i våre naboland

  4. – Vi må tette slike hol i systemet

BT anbefaler

Sølvi fant sønnen død. Hun skulle ønske hun hadde blitt oppsøkt av et kriseteam.

Ny doktorgrad: Foreldre som mistet barn i narkotikarelatert død sier de fikk lite oppfølging.

LES SAKEN