Mister helsemakta

I dag er han ein av Vestlandet mektigste helsepolitikarar. Frå nyttår må han truleg finna ein ny maktbase.