Giftalgene har nådd Egersund

De siste målingene som ble tatt fra ferjen "Bergen" utenfor Egersund onsdag morgen viser at små mengder av giftalgen chattonella er på vei nordover.