Verstingsamling på brun kafe

Vidar Kleppe kom, og dermed var Frp-verstingene samlet i sitt lykkeland på gamle brune "Cordial" i ytterkanten av Oslos innvandrerstrøk.