Orderud-anke opp for retten i januar

Ankebehandlingen i Orderud-saken starter i Eidsivating lagmannsrett i januar, og retten vil være ferdig innen påske.