"Dette er på kanten"

Forsvarspolitikarane på Stortinget er kritiske til at Hans Kristian Svensholt deltek i MTB-debatten utan å fortelje om si eiga rolle som konsulent for verftet som skal byggje båtane.