Har sådd, og vil hauste til våren

Statsminister Kjell Magne Bondevik meiner verda er urettferdig: Han meiner veljarane ikkje set tilstrekkeleg pris på den jobben regjeringa hans gjer.