Setter norsk skipsfart i vanry

Hver uke året gjennom holdes to norske skip tilbake i verdens havner på grunn av feil og mangler. I USA er det reist tiltale mot mannskap og rederi for et av de norske skipene.