Drapene en ren henrettelse

Agder lagmannsrett mener at drapene på de to småjentene i Baneheia var en ren henrettelse etter at de først var voldtatt på en opprørende og brutal måte. Viggo Kristiansen ble i ettermiddag dømt til 21 års forvaring.

Publisert Publisert
  • Hallgeir Oftedal
iconDenne artikkelen er over 18 år gammel

Den eneste overraskelsen i dommen fra Agder lagmannsrett i ettermiddag er at retten skjerpet straffen for Jan Helge Andersen fra 17 til 19 år. Straffeutmålingen ble gjort under dissens. De to domfelte tok betenkningstid.

Særdeles skjerpende omstendigheter

Det var den ene fagdommeren og tre av legdommerne som stemte for 19 års fengsel. Førstelagmann Nes Hansen, en fagdommer og juryformann Rita Johnsen mente at byrettens straffeutmåling på 17 år var passende for Andersens vedkommende.

Lagmannsretten har i forbindelse med straffeutmålingen for Viggo Kristiansen på 21 års forvaring lagt vekt på at drapene i Baneheia skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter.

Retten skriver at jentene ble drept etter først å ha blitt voldtatt på en opprørende og brutal måte. Drapene bar preg av ren henrettelse.

Fråstøytande

"Drap på born under slike omstende er uvanleg hjartelause og fråstøytande handlingar. Viggo Kristiansen har ved handlingane bore seg på på en målmedviten måte, og har vist et fast forsett like frå han lokka jentene opp i skogen med å seie at dei skulle leite etter ein katt med kattungar".

Retten betegner handlingene i Baneheia som forferdelige, og at det ikke er mulig å tenke seg hvilke lidelser jentene har vært utsatt for før de døde.

Fullstendig mangel på innleving

"Viggo Kristiansen har ved handlingane i Baneheia" vist ein fullstendig mangel på innleving i situasjonen for andre menneske. Han har gjort seg skuldig i valdtekter og drap under slike omstende at det ut frå allmenpreventive omsyn tvillaust må reagerast med strengaste straff i lova", heter det i rettens premisser.

Lagmannsretten fant ingen formildende omstendigheter. Kristiansens vanskelige oppvekst ble ikke tillagt vekt under straffeutmålingen. Retten viser til at Kristiansen har en sterkt avvikende personlighet, og at det er fare for at han begår nye straffbare handlinger. Derfor er det ikke aktuelt å tidsavgrense straffen. Derfor er forvaring i inntil 21 år med mulighet for å prøve en forvaring for domstolen på nytt eneste alternativ.

Både aktor og Jan Helge Andersen anket straffeutmålingen på 17 års fengsel fra byretten. Lagmannsretten har delt seg i et flertall på fire mot tre. Flertallet gav Andersen 19 års fengsel,

Kristiansen var pådriver

I dommen mot Andersen blir det vist til at selv om Kristiansen var pådriver for det som skjedde i Baneheia, kunne Andersen grepet inn mot det som skjedde i stedet for å vise passivitet.

Retten har samlet sett ment at det er mulig å gå under maksimumsstraffen på 21 år først og fremst på grunn av Andersens tilståelse som oppklarte saken. Flertallet mener likevel at Andersens tilståelse på en måte "satt langt inne".

Mindretallet i retten mener at tilståelsen skal gi en ytterligere "bonus", og stemte for 17 års fengsel.

Viggo Kristiansen var skuffet over straffeutmålingen.

— Det var tydelig å se på kroppsspråket hans, sier advokat Tore H. Pettersen til TV 2. De pårørende er noen lunde fornøyde med straffen.

— Vi kan aldri bli helt fornøyde når retten ikke velger å ikke bruke lovens strengeste straff. Likevel er vi glade for at Jan Helge Andersen ikke fikk enda mindre enn 19 år. Vi var veldig spente på forhånd, sier Ada Sofia Austegard i en kommentar til TV 2. Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Fornøyd med juryens kjennelse

  2. Kan bli sittende på livstid

  3. - Fare for gjentagelse

  4. - Kan ikke idømmes forvaring

  5. Mener 12 år er nok for Andersen

  6. Aktor fornøyd, forsvarerne misfornøyd

  7. Viggo Kristiansen anmelder TV 2

  8. Glade for at dommen ble fjernet fra nettet

DØMT: Viggo Kristiansen.