Organisasjoner får momstilskudd

Frivillige lag og organisasjoner skal få kompensasjon for de merkostnadene de påføres som følge av momsreformen. Det ble bestemt da finanskomiteen i Stortinget i går behandlet sin innstilling til revidert nasjonalbudsjett.