Vil gi Ola soldat økt status

Dimisjonsgodtgjørelsen bør økes til 25.000 kroner og førstegangstjenesten må gi poeng ved høyere, sivil utdannelse. Dette er hovedpunktene i en rapport om statusheving for vernepliktige.