Mange tips om de tiltalte

Politiet satt med Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansens navn blant de mistenkte i Baneheiasaken straks rundspørringene startet etter drapene.