Krever lovens strengeste straff

Aktor krever inntil 21 års forvaring for mannen som er tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt mot sin egen sønn under et besøk på Ila landsfengsel.