Spesiallærere i folkeskikk

Høyre har gjennom hele fjorårets valgkamp, og i særdeleshet etter at partiet fikk ansvaret for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, prøvd å markere seg i folks bevissthet som det partiet som har den beste skolepolitikken, og som ønsker å være spydspissen i fornyingen av den norske skolen.