Røkke mot småaksjonærane

Professor Terje Hansen meiner verdien av aksjane i Aker RGI var dobbelt så høg som det Kjell Inge Røkke var viljug til å gje til småaksjonærane han vil tvangsinnløyse.