Utvikling av MS knyttes til gener

Mennesker som lider av multippel sklerose kan skylde på genene sin, hevder forskere.