Ga juryen en formaning

Advokat Tore Hilding Pettersen ga juryen en formaning om å se bort fra all forhåndsomtale når spørsmålet om Viggo Kristiansens skyld skal vurderes.