Forsvars-attkjøp aukar i Europa

EU-kommisjonen og fleire EU-land er uttalte motstandarar av attkjøpskontraktar. Likevel aukar bruken av attkjøpskontraktar når forsvaret kjøper nytt materiell.