Eldre fedre får oftere schizofrene barn

Det er velkjent at barn av godt voksne kvinner har større risiko for sykdommer. Nå har en svensk forsker funnet ut at også farens alder kan føre til sykdom.