Frykter spredning av ny resistent bakterie

Uhemmet bruk av antibiotika i andre land har ført til spredning av motstandsdyktige bakterier til Ullevål sykehus i Oslo.